پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي - 233 اسلاید

پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي - 233 اسلاید

پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي - 233 اسلاید

پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي

پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي

پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي

پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

هدف كلي :

هدف كلي اين درس آشنايي دانشجويان با كاربرد معقولانه مفاهيم و مضامين مربوط به هر يك از شاخه هاي جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهرها و روستاها  مي باشد.

 

تا از طريق اين شناخت بتوانند توان و ظرفيت طبيعت را براي برنامه ريزي باز يابند و در طرح ها و پروژه هاي مربوط به بهره برداري از مواهب طبيعي و كاهش مخاطرات آن  به کار گيرند.

پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي

پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي

    به طور كلي واحدهاي ژئومورفيك و عناصر توپوگرافيك به صور زير بريك شهر اثر مي گذارند، كه با توجه به آنها مي توان براي شهرهاي موجود و يا درشهرهاي آتي اقدام به برنامه ريزي نمود.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي است

برای دانلود کل پاورپوینت متفاوت کاربرد جغرافيای طبيعی در برنامه ريزی شهری و روستايي از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین